Wyszukaj:
Urząd Gminy Wąbrzeźno
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
Katalog firm
  Władze i struktura Gminy
•  Rada Gminy Wąbrzeźno
•  Wójt gminy
•  Urząd Gminy
•  Jednostki organizacyjne gminy
•  Struktura Urzędu Gminy
•  Rejestr Instytucji Kultury
  Gmina
•  Przetargi
•  Ogłoszenia
•  Komunikaty
•  Charakterystyka ogólna
•  Informacja dotycząca możliwości uzyskania wglądu do aktów prawnych
  Sprawy do załatwienia
•  Wydział Finansowy - podatki
•  Wydział Organizacyjny
•  Wydział Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej
•  Wydział Ochrony Środowiska
•  Wydział Inwestycji
•  Komunalny Zakład Budżetowy
•  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  Działalność gospodarcza
•  Rejestr działalności regulowanej
  Ochrona środowiska
•  Informacje, ogłoszenia
•  Program ochrony środowiska
•  Program usuwania azbestu
•  Utrzymanie czystości i porządku
•  Karty informacyjne SIOS
  Sołectwa
•  Wykaz Sołectw
•  Wykaz Sołtysów
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Rejestr przepisów gminnych
•  Zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez gminę
•  Uchwały Rady Gminy Wąbrzeźno
•  Zagospodarowanie przestrzenne
•  Budżet Gminy
  Oświadczenia majątkowe
•  Informacje ogólne
  Nabór kandydatów na stanowiska urzędnicze
•  Konkursy aktualne
  Wybory
•  Poszczególne lata
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Niepublikowane w BIP
•  Redakcja
Pomoc
Statystyki

1667903
od 09 czerwca 2005
Wersja RSS

Najnowsze artykuły
  2015-02-17 10:49:16 Uchwała Nr 7/Kd/2015 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu.
  2015-02-17 10:49:16 Uchwała Nr 5/D/2015 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu.
  2015-02-16 14:36:12 Informacja Wójta Gminy Wąbrzeźno w sprawie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego
  2015-02-16 11:19:43 Informacja Wójta Gminy Wąbrzeźno o realizacji uprawnień osób niepełnosprawnych
  2015-02-16 11:19:23 Wykaz miejsc do umieszczania obwieszczeń urzędowych oraz plakatów komitetów wyborczych
  2015-02-16 10:50:36 Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego
  2015-02-16 10:50:36 Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego wojeództwa kujawsko-pomorskiego
  2015-02-12 11:55:58 Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
  2015-02-12 11:55:58 Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju
  2015-02-12 11:55:58 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej