Wyszukaj:
Urząd Gminy Wąbrzeźno
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
Katalog firm
  Władze i struktura Gminy
•  Rada Gminy Wąbrzeźno
•  Wójt gminy
•  Urząd Gminy
•  Jednostki organizacyjne gminy
•  Struktura Urzędu Gminy
•  Rejestr Instytucji Kultury
  Gmina
•  Przetargi
•  Ogłoszenia
•  Komunikaty
•  Charakterystyka ogólna
•  Informacja dotycząca możliwości uzyskania wglądu do aktów prawnych
•  Ogłoszenia o terminach zebrań wiejskich w celu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami
  Sprawy do załatwienia
•  Wydział Finansowy - podatki
•  Wydział Organizacyjny
•  Wydział Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej
•  Wydział Ochrony Środowiska
•  Wydział Inwestycji
•  Komunalny Zakład Budżetowy
•  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  Działalność gospodarcza
•  Rejestr działalności regulowanej
  Ochrona środowiska
•  Informacje, ogłoszenia
•  Program ochrony środowiska
•  Program usuwania azbestu
•  Utrzymanie czystości i porządku
•  Karty informacyjne SIOS
  Sołectwa
•  Wykaz Sołectw
•  Wykaz Sołtysów
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Rejestr przepisów gminnych
•  Zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez gminę
•  Uchwały Rady Gminy Wąbrzeźno
•  Zagospodarowanie przestrzenne
•  Budżet Gminy
  Oświadczenia majątkowe
•  Informacje ogólne
  Nabór kandydatów na stanowiska urzędnicze
•  Konkursy aktualne
  Wybory
•  Poszczególne lata
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Niepublikowane w BIP
•  Redakcja
Pomoc
Statystyki

1725220
od 09 czerwca 2005
Wersja RSS

Najnowsze artykuły
  2015-05-22 09:48:56 Zarządzenie Wójta Gminy Wąbrzeźno w sprawie uzupełnienia składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 w Myśliwcu
  2015-05-20 10:35:08 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na dostawę pomocy dydaktycznych dla uczestników projektu Czas dorastania sznsą na przyszłość
  2015-05-15 12:33:37 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w ponownym głosowaniu, które zostanie przeprowadzone w dniu 24 maja 2015 r.
  2015-05-15 10:26:15 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż drewna
  2015-05-15 10:24:53 Zarządzenie Wójta Gminy Wąbrzeźno w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej.
  2015-05-14 13:17:58 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w Orzechowie - dz. nr 110, 109/2 i 109/1
  2015-05-13 10:28:54 Uchwała Nr IX/54/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. zmieniająca budżet Gminy Wąbrzeźno na 2015 r.
  2015-05-13 10:28:54 Zarządzenie Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 13 kwietnia 2015 r. zmieniające budżet gminy Wąbrzeźno na 2015 r.
  2015-05-13 10:17:24 Uchwała Nr IX/56/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr VIII/47/2015 w sprawie Zasad i trybu postępowania w sprawie udzielania oraz rozliczania dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wąbrzeźno.
  2015-05-13 10:17:03 Uchwała Nr IX/46/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie poboru i opłat w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.