Wyszukaj:
Urząd Gminy Wąbrzeźno
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
Katalog firm
  Władze i struktura Gminy
•  Rada Gminy Wąbrzeźno
•  Wójt gminy
•  Urząd Gminy
•  Jednostki organizacyjne gminy
•  Struktura Urzędu Gminy
•  Rejestr Instytucji Kultury
  Gmina
•  Przetargi
•  Ogłoszenia
•  Komunikaty
•  Charakterystyka ogólna
•  Informacja dotycząca możliwości uzyskania wglądu do aktów prawnych
•  Ogłoszenia o terminach zebrań wiejskich w celu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami
  Sprawy do załatwienia
•  Wydział Finansowy - podatki
•  Wydział Organizacyjny
•  Wydział Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej
•  Wydział Ochrony Środowiska
•  Wydział Inwestycji
•  Komunalny Zakład Budżetowy
•  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  Działalność gospodarcza
•  Rejestr działalności regulowanej
  Ochrona środowiska
•  Informacje, ogłoszenia
•  Program ochrony środowiska
•  Program usuwania azbestu
•  Utrzymanie czystości i porządku
•  Karty informacyjne SIOS
  Sołectwa
•  Wykaz Sołectw
•  Wykaz Sołtysów
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Rejestr przepisów gminnych
•  Zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez gminę
•  Uchwały Rady Gminy Wąbrzeźno
•  Zagospodarowanie przestrzenne
•  Budżet Gminy
•  Zmiana w podziale Gminy Wąbrzeźno na stałe obwody głosowania
  Oświadczenia majątkowe
•  Informacje ogólne
  Nabór kandydatów na stanowiska urzędnicze
•  Konkursy aktualne
  Wybory
•  Poszczególne lata
  Referendum ogólnokrajowe 2015
•  Referendum zarządzone na dzień 6 września 2015 r.
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Niepublikowane w BIP
•  Redakcja
Pomoc
Statystyki

1808949
od 09 czerwca 2005
Wersja RSS

Najnowsze artykuły
  2015-08-03 12:17:59 Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia: budowa wraz z rozbudową oraz zmiana sposobu użytkowania budynków inwentarskich na ok. 2500 szt. trzody chlewnej w systemie bezściółkowym, na działce ewidencyjnej nr 104 w Trzcianie, gm. Wąbrzeźno
  2015-07-30 13:33:06 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o zarządzeniu wyborów do Sejmu i Senatu RP
  2015-07-28 14:40:09 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę mikroinstalacji prosumenckich na terenie Gminy Wąbrzeźno
  2015-07-24 14:51:04 Uchwała Nr XI/74/2015 z dnia 17 lipca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Wąbrzeźno na stałe obwody głosowania.
  2015-07-24 14:51:04 Uchwała Nr XI/72/2015 z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie.
  2015-07-24 14:30:21 Uchwała Nr XI/67/2015 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 17 lipca 2015 r. zmieniająca budżet Gminy Wąbrzeźno na 2015 r.
  2015-07-24 14:28:40 Zarządzenie Wójta Gminy Wąbrzeźno Nr 74/2015 z dnia 23 czerwca 2015 r. zmieniające budżet Gminy Wąbrzeźno na 2015 r.
  2015-07-24 14:17:04 Uchwała Nr XI/73/2015 z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników.
  2015-07-24 14:17:04 Uchwała Nr XI/72/2015 z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie.
  2015-07-24 14:16:43 Uchwała Nr XI/71/2015 z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie przejęcia przez Gminę Wąbrzeźno zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na jej terenie.