Wyszukaj:
Urząd Gminy Wąbrzeźno
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
Katalog firm
  Władze i struktura Gminy
•  Rada Gminy Wąbrzeźno
•  Wójt gminy
•  Urząd Gminy
•  Jednostki organizacyjne gminy
•  Struktura Urzędu Gminy
•  Rejestr Instytucji Kultury
  Gmina
•  Przetargi
•  Ogłoszenia
•  Komunikaty
•  Charakterystyka ogólna
•  Informacja dotycząca możliwości uzyskania wglądu do aktów prawnych
•  Ogłoszenia o terminach zebrań wiejskich w celu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami
  Sprawy do załatwienia
•  Wydział Finansowy - podatki
•  Wydział Organizacyjny
•  Wydział Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej
•  Wydział Ochrony Środowiska
•  Wydział Inwestycji
•  Komunalny Zakład Budżetowy
•  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  Działalność gospodarcza
•  Rejestr działalności regulowanej
  Ochrona środowiska
•  Informacje, ogłoszenia
•  Program ochrony środowiska
•  Program usuwania azbestu
•  Utrzymanie czystości i porządku
•  Karty informacyjne SIOS
  Sołectwa
•  Wykaz Sołectw
•  Wykaz Sołtysów
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Rejestr przepisów gminnych
•  Zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez gminę
•  Uchwały Rady Gminy Wąbrzeźno
•  Zagospodarowanie przestrzenne
•  Budżet Gminy
•  Zmiana w podziale Gminy Wąbrzeźno na stałe obwody głosowania
  Oświadczenia majątkowe
•  Informacje ogólne
  Nabór kandydatów na stanowiska urzędnicze
•  Konkursy aktualne
  Wybory
•  Poszczególne lata
  Referendum ogólnokrajowe 2015
•  Referendum zarządzone na dzień 6 września 2015 r.
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Niepublikowane w BIP
•  Redakcja
Pomoc
Statystyki

1839124
od 09 czerwca 2005
Wersja RSS

Najnowsze artykuły
  2015-08-21 12:42:21 Uchwała Nr XII/78/2015 z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania oraz kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych niepublicznym przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego, działającym na terenie Gminy Wąbrzeźno
  2015-08-21 12:29:26 Uchwała Nr XII/76/2015 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 17 lipca 2015 r. zmieniająca budżet Gminy Wąbrzeźno na 2015 r.
  2015-08-21 12:29:05 Zarządzenie Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 23 lipca 2015 r. zmieniające budżet Gminy Wąbrzeźno na 2015 r.
  2015-08-18 15:07:19 Uchwała Nr XII/79/2015 z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Strategii rozwiązywania problemów społecznych dla Gminy Wąbrzeźno na lata 2015-2020.
  2015-08-18 15:07:19 Uchwała Nr XII/78/2015 z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania oraz kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych niepublicznym przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego, działającym na terenie Gminy Wąbrzeźno.
  2015-08-18 15:06:58 Uchwała Nr XII/77/2015 z dnia 7 sierpnia 2015 r. zmieniająca Wieloletni program inwestycyjny Gminy Wąbrzeźno na lata 2015 - 2022.
  2015-08-18 15:06:58 Uchwała Nr XII/76/2015 z dnia 7 sierpnia 2015 r. zmieniająca budżet Gminy Wąbrzeźno na 2015 r.
  2015-08-18 15:06:58 Uchwała Nr XII/75/2015 z dnia 7 sierpnia 2015 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wąbrzeźno na lata 2015 - 2027.
  2015-08-18 09:18:42 Informacja Wójta Gminy Wąbrzeźno o składzie osobowym Obwodowych Komisji ds. Referendum
  2015-08-18 09:13:16 Informacja Wójta Gminy Wąbrzeźno w sprawie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego