Wyszukaj:
Urząd Gminy Wąbrzeźno
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
Katalog firm
  Władze i struktura Gminy
•  Rada Gminy Wąbrzeźno
•  Wójt gminy
•  Urząd Gminy
•  Jednostki organizacyjne gminy
•  Struktura Urzędu Gminy
•  Rejestr Instytucji Kultury
  Gmina
•  Przetargi
•  Ogłoszenia
•  Komunikaty
•  Charakterystyka ogólna
•  Informacja dotycząca możliwości uzyskania wglądu do aktów prawnych
•  Ogłoszenia o terminach zebrań wiejskich w celu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami
  Sprawy do załatwienia
•  Wydział Finansowy - podatki
•  Wydział Organizacyjny
•  Wydział Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej
•  Wydział Ochrony Środowiska
•  Wydział Inwestycji
•  Komunalny Zakład Budżetowy
•  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  Działalność gospodarcza
•  Rejestr działalności regulowanej
  Ochrona środowiska
•  Informacje, ogłoszenia
•  Program ochrony środowiska
•  Program usuwania azbestu
•  Utrzymanie czystości i porządku
•  Karty informacyjne SIOS
  Sołectwa
•  Wykaz Sołectw
•  Wykaz Sołtysów
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Rejestr przepisów gminnych
•  Zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez gminę
•  Uchwały Rady Gminy Wąbrzeźno
•  Zagospodarowanie przestrzenne
•  Budżet Gminy
•  Zmiana w podziale Gminy Wąbrzeźno na stałe obwody głosowania
  Oświadczenia majątkowe
•  Informacje ogólne
  Nabór kandydatów na stanowiska urzędnicze
•  Konkursy aktualne
  Wybory
•  Poszczególne lata
  Referendum ogólnokrajowe 2015
•  Referendum zarządzone na dzień 6 września 2015 r.
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Niepublikowane w BIP
•  Redakcja
Pomoc
Statystyki

1897136
od 09 czerwca 2005
Wersja RSS

Najnowsze artykuły
  2015-10-06 08:09:23 Zarządzenie Wójta Gminy Wąbrzeźno w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  2015-10-05 15:17:57 Wykaz nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży położonej w Ryńsku przy. ul. A. Mickiewicza 4 - dz. nr 171/2
  2015-10-05 12:46:39 Komunikat o sporządzeniu spisu wyborców
  2015-10-02 15:41:20 Uchwała Nr XIII/84/2015 z dnia 25 września 2015 r.w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem ławnika do Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie
  2015-10-02 15:41:20 Uchwała Nr XIII/83/2015 z dnia 25 września 2015 r. 2015 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 r.
  2015-10-02 15:41:20 Uchwała Nr XIII/82/2015 z dnia 25 września 2015 r. zmieniająca Wieloletni program inwestycyjny Gminy Wąbrzeźno na lata 2015-2022
  2015-10-02 15:41:20 Uchwała Nr XIII/81/2015 z dnia 25 września 2015 r.zmieniająca budżet Gminy Wąbrzeźno na 2015 r.
  2015-10-02 15:41:20 Uchwała Nr XIII/80/2015 z dnia 25 września 2015 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wąbrzeźno na lata 2015-2027
  2015-10-02 15:40:59 Uchwała Nr XIII/87/2015 z dnia 25 września 2015 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIX/180/2012 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 29 października 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wąbrzeźno, warunków i zasad korzystania z przystanków
  2015-10-02 15:40:59 Uchwała Nr XIII/86/2015 z dnia 25 września 2015 r.w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych