Wyszukaj:
Urząd Gminy Wąbrzeźno
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
Katalog firm
  Władze i struktura Gminy
•  Rada Gminy Wąbrzeźno
•  Wójt gminy
•  Urząd Gminy
•  Jednostki organizacyjne gminy
•  Struktura Urzędu Gminy
•  Rejestr Instytucji Kultury
  Gmina
•  Przetargi
•  Ogłoszenia
•  Komunikaty
•  Charakterystyka ogólna
•  Informacja dotycząca możliwości uzyskania wglądu do aktów prawnych
•  Ogłoszenia o terminach zebrań wiejskich w celu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami
  Sprawy do załatwienia
•  Wydział Finansowy - podatki
•  Wydział Organizacyjny
•  Wydział Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej
•  Wydział Ochrony Środowiska
•  Wydział Inwestycji
•  Komunalny Zakład Budżetowy
•  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  Działalność gospodarcza
•  Rejestr działalności regulowanej
  Ochrona środowiska
•  Informacje, ogłoszenia
•  Program ochrony środowiska
•  Program usuwania azbestu
•  Utrzymanie czystości i porządku
•  Karty informacyjne SIOS
  Sołectwa
•  Wykaz Sołectw
•  Wykaz Sołtysów
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Rejestr przepisów gminnych
•  Zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez gminę
•  Uchwały Rady Gminy Wąbrzeźno
•  Zagospodarowanie przestrzenne
•  Budżet Gminy
  Oświadczenia majątkowe
•  Informacje ogólne
  Nabór kandydatów na stanowiska urzędnicze
•  Konkursy aktualne
  Wybory
•  Poszczególne lata
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Niepublikowane w BIP
•  Redakcja
Pomoc
Statystyki

1696564
od 09 czerwca 2005
Wersja RSS

Najnowsze artykuły
  2015-04-17 10:36:54 Uchwała Nr VIII/41/2015 z dnia 30 marca 2015 r. zmieniająca budżet Gminy Wąbrzeźno na 2015 r.
  2015-04-17 10:32:07 Uchwała Nr VIII/48/2015 z dnia 30 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Wąbrzeźno dotyczących zmiany nazwy Gminy Wąbrzeźno.
  2015-04-17 10:31:47 Uchwała Nr VIII/47/2015 z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie Zasad i trybu postępowania w sprawie udzielania oraz rozliczania dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wąbrzeźno.
  2015-04-17 10:31:26 Uchwała Nr VIII/45/2015 z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyznania dotacji na ochronę zabytków.
  2015-04-17 10:31:26 Uchwała Nr VIII/46/2015 z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie udzielenia Województwu Kujawsko - Pomorskiemu dotacji celowej na dofinansowanie zadania o nazwie - Kujawsko - Pomorska "Niebieska Linia" Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.
  2015-04-17 10:24:40 Uchwała Nr VIII/44/2015 z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXXVI/256/06 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 29 maja 2006 r. w sprawie połączenia bibliotek i nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Pływaczewie.
  2015-04-17 10:24:20 Uchwała Nr VIII/43/2015 z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXXIV/220/2013 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie podziału Gminy Wąbrzeźno na stałe obwody głosowania.
  2015-04-17 10:24:00 Uchwała Nr VIII/42/2015 z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wąbrzeźno w 2015 r.
  2015-04-17 10:23:39 Uchwała Nr VIII/41/2015 z dnia 30 marca 2015 r. zmieniająca budżet Gminy Wąbrzeźno na 2015 r.
  2015-04-17 10:23:19 Uchwała Nr VIII/40/2015 z dnia 30 marca 2015 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wąbrzeźno na lata 2015 – 2027.