Wyszukaj:
Urząd Gminy Wąbrzeźno
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
Katalog firm
  Władze i struktura Gminy
•  Rada Gminy Wąbrzeźno
•  Wójt gminy
•  Urząd Gminy
•  Jednostki organizacyjne gminy
•  Struktura Urzędu Gminy
•  Rejestr Instytucji Kultury
  Gmina
•  Przetargi
•  Ogłoszenia
•  Komunikaty
•  Charakterystyka ogólna
•  Informacja dotycząca możliwości uzyskania wglądu do aktów prawnych
•  Ogłoszenia o terminach zebrań wiejskich w celu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami
  Sprawy do załatwienia
•  Wydział Finansowy - podatki
•  Wydział Organizacyjny
•  Wydział Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej
•  Wydział Ochrony Środowiska
•  Wydział Inwestycji
•  Komunalny Zakład Budżetowy
•  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  Działalność gospodarcza
•  Rejestr działalności regulowanej
  Ochrona środowiska
•  Informacje, ogłoszenia
•  Program ochrony środowiska
•  Program usuwania azbestu
•  Utrzymanie czystości i porządku
•  Karty informacyjne SIOS
  Sołectwa
•  Wykaz Sołectw
•  Wykaz Sołtysów
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Rejestr przepisów gminnych
•  Zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez gminę
•  Uchwały Rady Gminy Wąbrzeźno
•  Zagospodarowanie przestrzenne
•  Budżet Gminy
•  Zmiana w podziale Gminy Wąbrzeźno na stałe obwody głosowania
  Oświadczenia majątkowe
•  Informacje ogólne
  Nabór kandydatów na stanowiska urzędnicze
•  Konkursy aktualne
  Wybory
•  Poszczególne lata
  Referendum ogólnokrajowe 2015
•  Referendum zarządzone na dzień 6 września 2015 r.
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Niepublikowane w BIP
•  Redakcja
Pomoc
Statystyki

1843424
od 09 czerwca 2005

 

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wąbrzeźno

Urząd Gminy Wąbrzeźno
ul. Mickiewicza 21
87-200 Wąbrzeźno
pow. wąbrzeski, woj. kujawsko-pomorskie
tel.: 56 687-75-00
fax: 56 450-27-02
e-mail: sekretariat@ugw.pl

 

Urząd Gminy czynny jest w godzinach:
od poniedziałku do piątku:
od  715 - 1515
 
Dni i godziny przyjęć interesantów:
Wójt Gminy - w każdy wtorek w godzinach od 1000 do 1400
Sekretarz Gminy - w każdy wtorek w godzinach od 1000 do 1400

Pracownicy Urzędu - codziennie w godzinach pracy Urzędu
Radca prawny - w każdy piątek w godzinach od 1000 do 1400
 
 
Konta bankowe
Konto podstawowe Gminy Wąbrzeźno
Nr konta:
85 9486 0005 0030 0908 2006 0001
- podatki i opłaty lokalne
- opłata skarbowa
 
Konto Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Nr konta: 90 9486 0005 0030 0908 2006 0008
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń z GOPS
 
Konto sum depozytowych
Nr konta: 04 9486 0005 0030 0908 2006 0004
- vadia
- zabezpieczenie należytego wykonania umów

 

 

Wszelkie uwagi dotyczące biuletynu proszę kierować na adres e-mail admin@ugw.pl lub telefonicznie pod numerem 56 687 75 51 

Załączone dokumenty
  bd9992ba4e4994881062b11e9def607d (0kB) pobierz